Hotline: 0908.188.935
Email: ctyminhtran@gmail.com
Video

Hình ảnh hoạt động
Chi tiết Dịch vụ
Lemax 100

ĐẶC TÍNH
 

Thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm

Tiêu chuẩn

Thử chống thấm (mm)

20

DIN 1048-1991 phần 5

Độ bền nén (7 d), N/mm2

Độ bền nén (28 d), N/mm2

56.8

67.0

BS 1881 Phần 125 & 116

BS 1881 Phần 125 & 116

Hàm lượng nước (%m/m)

0.88

ASTM C494

Hàm lượng không bay hơi (%m/m)

99.1

ASTM C494

Hàm lượng clo (%m/m)

0.07

BS 5075:Phần 1

Tổng hàm lượng sunphua (%m/m)

0.23

 

 

CÁC QUY TRÌNH CHUNG
Liều dùng Lemax 100 trong từng mẻ bê tông phải tuân theo tỷ lệ phần trăm thể tích tính bằng m3. Dưới đây là các định mức liều dùng phần trăm đề xuất của phụ gia Lemax 100 đối với hàm lượng Xi măng pooc lăng thường dính kết (OPC) và Xi măng puzolan phản ứng (VD: tro bay phản ứng) của bê tông.

 

I.  QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG

Có thể cho Lemax 100 vào trạm trộn bê tông hoặc xe trộn bê tông. Liều lượng Lemax 100 phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà tư vấn hoặc hỏi ý kiến Đại diện sản phẩm Lemax.
 

Sau đó cân phụ gia Lemax 100. Trong trạm trộn bê tông, nên cho Lemax 100 vào bê tông cuối cùng sau khi xả xi măng, cát và cấp phối. Trộn đều từ 5 đến 10 phút.
 

Cách làm tương tự đối với xe trộn bê tông. Có thể đổ Lemax 100 vào xe trộn bê tông tại công trường, sau đó trộn đều từ 5 đến 10 phút.
 

Cần xác định lượng nước trong giai đoạn trộn thử vì phụ gia Lemax 100 sẽ làm giảm đáng kể lượng nước yêu cầu xuống 5 đến 20 lít/m3.
 

Có thể điều chỉnh lượng nước yêu cầu trong thiết kế hỗn hợp bê tông để thử kết quả trộn với sự đồng ý của các nhà tư vấn.
 

Các phụ gia Lemax 100 cũng là chất làm dẻo. Do đó, không nên sử dụng bất cứ chất làm dẻo thương mại nào khác cho một thiết kế hỗn hợp bê tông có sử dụng Lemax 100.
 

Nước là một chất quan trọng tạo nên quá trình kết tính. Ban đầu, nước sẽ ngấm vào bê tông qua các lỗ rỗng trên bề mặt bê tông. Khi đó, phụ gia Lemax 100 phản ứng với nước và quá trình kết tinh xảy ra. Quá trình này cần diễn ra liên tục xuyên khắp độ sâu bê tông. Do đó, việc bảo dưỡng bê tông rất quan trọng để tránh "hút nước".


II. THỜI GIAN ĐÔNG KẾT

Bê tông trộn với Phụ gia Lemax 100 có thể làm chậm quá trình đông kết bê tông, tùy theo thiết kế hỗn hợp khác nhau. Do đó, nên trộn thử để xác định thời gian đông kết và khả năng đổ của bê tông. Có thể xác định thời gian đông kết trong khi trộn thử; trong khi đó có thể xác định khả năng đổ của bê tông bằng một thí nghiệm độ sụt bê tông. Hỗn hợp thiết kế và hỗn hợp thử phải được các nhà tư vấn phê duyệt.


III.  CÁC KHE CO NGÓT

Đường trung tâm của tất cả các khe co ngót phải gắn nút bịt trước khi đổ bê tông. Nhà thầu cần bàn bạc với nhà tư vấn về kích thước nút bịt.

» Xem thêm
- Xốp cách nhiệt (18-10-2013)