Hotline: 0908.188.935
Email: ctyminhtran@gmail.com
Video

Hình ảnh hoạt động
Dịch vụ chống thấm Sản phẩm chống thấm
Sika Bituseal-T140-sg-0°C (SA)
18-10-2013
Sika Bituseal-T140-SG Dạng tấm mỏng chống thấm được thi công. Mô tả sản phẩm Sika Bituseal-T140-SG: Sika Bituseal-T140-SG là tấm mỏng chống thấm được thi công theo phương pháp khò nóng và có thể uốn dẻo được ở 0°C Sika Bituseal-T140-SG dễ dàng thi công. Sika Bituseal-T140-SG phù hợp tiêu chuẩn cho chống thấm mái EN 13707 hoặc tiêu chuẩn cho chống thấm nền móng EN13969.
Sika Bituseal-T130-sg-0°C (SA)
18-10-2013
Sika Bituseal-T130-SG Dạng tấm mỏng chống thấm được thi công. Mô tả sản phẩm Sika Bituseal-T130-SG Sika Bituseal-T130-SG là tấm mỏng chống thấm được thi công theo phương pháp khò nóng và có thể uốn dẻo được ở 0°C Sika Bituseal-T130-SG dễ dàng thi công. Sika Bituseal-T130-SG phù hợp tiêu chuẩn cho chống thấm mái EN 13707 hoặc tiêu chuẩn cho chống thấm nền móng EN13969.
Sika Latex TH
17-10-2013
Sika Latex TH Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối. Mô tả sản phẩm Sika Latex TH: Sika Latex TH là phụ gia loại nhũ tương Styren Butadiene cải tiến. Sika Latex TH gia tăng kết dính và khả năng chống thấm.
Trang :  1